Historie tradičního léčitelství na našem území

V českých a moravských zemích má přírodní léčitelství hluboké kořeny a bohatou tradici

Legenda práví, že první česká léčitelka byla Kazi, dcera knížete Kroka – a dále její dcera Běla. Ovšem to je jen legenda a jelikož nejsou doloženy žádné seriozní archivní materiály považujeme za první velkou léčiteku paní Zdislavu z Lemberka, která za panování krále Václava I., tedy přibližně v XIII. století vybudovala v podhradí svého sídla špitál pro nemajetné nemocné, kterým sama obětavě sloužila a kde se též nakazila tuberkolózou a předčasně v mladém věku zemřela.

Zcela mimořádný vliv na další vývoj českého přírodního léčitelství mělo české vydání proslulého Herbáře osobního lékaře Ferdinanda, doktora Petra Ondřeje Matthioliho ( ten působil v Praze od r. 1544). Matthiolo byl však osobností evropského formátu. Geniálně shrnul výsledky vědeckého poznání své doby o poznání Lidového léčitelství. Středověký “bestseller“se stal velmi rychle a trvala praktickou bylinářskou biblí, která ovlivnila dlouhé generace, jak lékařů tak i přírodních léčitelů. 

Z této moudrosti čerpá i sama majitelka Bylinkové Terapie Monika Golasovská Čechová, která se bylinám věnuje již přes 17 let a zážitkovými kurzy Bylinkaření, Vás bude osobně provázet. 

Bylinková Terapie v kokořínské bylinkové dílně – místo k zastavení, terapie pro vaše tělo, duši a mysl !